Công ty cổ phần sản xuất nước mắm Phúc Thịnh

Nhà máy: Khu du lịch Quất Lâm, Thị Trấn Quất Lâm, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định.