Công ty cổ phần sản xuất nước mắm Phúc Thịnh

Được thành lập theo luật doanh nghiệp vào năm 2018. Nhà máy được xây dựng quy mô đạt tiêu chuẩn của ngành sản xuất thực phẩm. Nguyên liệu được tuyển chọn, ủ chượp theo phương pháp truyền thống, sản phẩm sản xuất ra không hóa chất và không chất bảo quản. Quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO.

Các sản phẩm của công ty bán ra được cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không hóa chất, không chất bảo quản.

CERTIFIED NUTRITIONIST

Một số chứng chỉ

Liên quan đến nhà máy và sản phẩm

Thông tin doanh nghiệp

Đã được cấp

Bảo hộ thương hiệu

Đăng ký

Để nhận khuyến mại

Truyền thông

Thương hiệu Phúc Long nước mắm truyền thống cao cấp

Nước mắm truyền thống nhỉ cá cơm thương hiệu Phúc Long đã được đăng ký và được bảo hộ thương hiệu thuộc về công ty cổ phần và sản xuất nước mắm Phúc Thịnh.

Thương hiệu Phú Thịnh nước mắm truyền thống cao cấp

Nước mắm truyền thống nhỉ cá cơm thương hiệu Phú Thịnh đã được đăng ký và được bảo hộ thương hiệu thuộc về công ty cổ phần và sản xuất nước mắm Phúc Thịnh.

Sản phẩm bán chạy

Nước mắm nhỉ cá cơm
60 độ đạm

Nước mắm nhỉ cá cơm
52 độ đạm

Nước mắm nhỉ cá cơm
43 độ đạm

Nước mắm nhỉ cá cơm
37 độ đạm

Nước mắm nhỉ cá cơm
27 độ đạm