Trang chủ

Công ty cổ phần sản xuất Nước mắm Phúc Thịnh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nước Mắm Phúc Thịnh

Xin được gửi lời chào trân trọng đến quý khách hàng và các đối tác của công ty.

Công ty chúng tôi là một trong những doanh nghiệp được đầu tư quy mô và đạt tiêu chuẩn để sản xuất nước mắm truyền thống uy tín tại Việt Nam.

Chúng tôi cam kết đưa đến người tiêu dùng các sản phẩm đạt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn không có hóa chất và các chất hóa học bảo quản thực phẩm.

Trân trọng.

Tạ Văn Chung

Nước mắm nhỉ cá cơm Phú Thịnh.
Nước mắm truyền thống Phúc Long.

Tuyển chọn nguyên liệu đầu vào tốt, ủ chượp đúng kỹ thuật.

Giám sát chặt chẽ, quản lý theo tiêu chuẩn ISO.

Thành phần Cá cơm
Hàm lượng muối
Mắm nhỉ cá cơm 28% đạm

Không hóa chất, không chất bảo quản.

Mắm nhỉ cá cơm 37% đạm

Không hóa chất, không chất bảo quản.

Mắm nhỉ cá cơm 52% đạm

Không hóa chất, không chất bảo quản.

Mắm nhỉ cá cơm 58% đạm

Không hóa chất, không chất bảo quản.

Nước mắm nhỉ cá cơm Phú Thịnh và nước mắm truyền thống Phúc Long trên thị trường Việt Nam

Được chế biến từ cá cơm và muối theo phương thức truyền thống, không chất bảo quản, không hóa chất.

Tự động hóa quy trình ISO trong Sản xuất tại nhà máy

Mô tả quy trình xuôi rút gọn mang tính mô phỏng

Số chứng chỉ ISO 9001 2015: cấp ngày tháng năm 2019

01
BƯỚC 1: NHẬN YÊU CẦU SẢN XUẤT

Yêu cầu sản xuất sẽ được QĐSX hoạch định dựa trên: Dự trù bán hàng hàng tháng, giấy đề nghị xuất hàng, kim ngạch bán hàng của các tháng trước, kế toán kho tiếp nhận yêu cầu “Đề nghị xuất hàng” và chuyển thông tin cho phòng sản xuất. P.SX và NVKD xác nhận lại về số lượng tồn kho, hàng hóa trong kho sẵn có để xác nhận sự đáp ứng về số lượng và thời gian có thể giao hàng. Trách nhiệm: NVKD, Phòng Sản xuất, Kế toán kho.

02
BƯỚC 2: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Trưởng bộ phận phụ trách sản xuất sẽ lập kế hoạch sản xuất hàng tháng và cập nhật vào Biểu mẫu Kế hoạch sản xuất kinh doanh SX-QT02-BM01A và theo dõi số lượng nhập – xuất hàng ngày cập nhật vào Biểu mẫu. Theo dõi kế hoạch sản xuất SX-QT02-BM01B. Các đơn hàng được xem xét về mức độ ưu tiên, có thể điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo tiến độ sản xuất. "Trách nhiệm: Phòng Sản xuất". Quy trình Kiểm soát chất lượng nguyên liệu – sản phẩm KCS-QT05

03
BƯỚC 3: THỰC HIỆN SẢN XUẤT

Trưởng phòng sản xuất thông báo tới các tổ trưởng, sắp xếp công nhân để thực hiện sản xuất đúng theo “Lệnh sản xuất/phiếu giao việc” SX-QT02-BM03. Trước khi thực hiện sản xuất, công nhân sản xuất kiểm tra hoạt động của các thiết bị theo “Phiếu kiểm tra tình trạng hàng ngày’’ SX-QT02-BM06. Trong quá trình sản xuất phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn, hướng dẫn công việc cụ thể và ghi chép vào “Nhật ký sản xuất’’ SX-QT02-BM04. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa xe máy thiết bị phục vụ sản xuất được ghi chép theo dõi tình trạng thực hiện theo biểu mẫu SX-QT02-BM05 Nhật ký sửa chữa. Đối với mỗi mặt hàng sản xuất, pha chế sẽ tuân thủ theo các Hướng dẫn sản xuất đi kèm. Trách nhiệm: Phòng Sản xuất/ Tổ trưởng, công nhân. Biểu mẫu áp dụng: SX-QT02-BM03, SX-QT02-BM06, SX-QT02-BM04, SX-QT02-BM05, Hướng dẫn sản xuất

04
BƯỚC 4: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Sau khi kết thúc mẻ sản xuất, Bộ phận QC kiểm tra chất lượng sản phẩm theo ‘’Quy trình kiểm soát chất lượng nguyên liệu – sản phẩm’’ và Tiêu chuẩn cơ sở. Hàng đạt yêu cầu chuyển chờ xuất. Hàng không đạt, phân lô, đánh dấu, xử lý theo “Quy trình kiểm soát sự không phù hợp KCS-QT06”. "Trách nhiệm: QC/ Phòng Sản xuất". Biểu mẫu áp dụng: QT Kiểm soát chất lượng nguyên liệu – sản phẩm, QT kiểm soát sự không phù hợp.

05
BƯỚC 5: CHỜ XUẤT/ GHI CHÉP BÁO CÁO

Sau khi sản xuất ghi chép nhật ký sản xuất, Kế toán kho tổng hợp sản lượng vào phần mềm kế toán. Trách nhiệm: Phòng Sản xuất/ Kế toán kho. Biễu mẫu áp dụng: Nhật ký sản xuất SX-QT02-BM04.

Nước mắm nhỉ cá cơm Phú Thịnh và nước mắm truyền thống Phúc Long trên thị trường Việt Nam

Được chế biến từ cá cơm và muối theo phương thức truyền thống, không chất bảo quản, không hóa chất.

TOP