Tại sao chọn chúng tôi?

Có rất nhiều lý do quan trọng

Nước mắm nhỉ cá cơm truyền thống thượng hạn thương hiệu "Phú Thịnh" và thương hiệu "Phúc Long"

Nguyên liệu đầu vào tươi nguyên & vệ sinh, muối được tuyển chọn, ủ đủ thời gian theo phương pháp truyền thống. Sản phẩm được giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt. 100% không hóa chất và chất bảo quản.

Tuyển nguyên liệu

Horizontal, vertical left, vertical right, 6 drop down animations, multilevel drop down and much more...

Tuân thủ quy trình

Choose the right color, layout, background pattern and background image ...

Cơ sở vất chất

Webster has layouts options to choose from. Change as per your requirement...

Giám sát chặt chẽ

Webster automatically resize to fit the different screen size and make it look great on all device...

Nước mắm Phúc Long và Phú Thịnh: là nước mắm truyền thống thượng hạng trên thị trường Việt Nam

Được sản xuất từ cá cơm theo phương thức truyền thống, không chất bảo quản, không hóa chất.

TOP